پایگاه علمی مذهبی کوثربسته شدن سد رمادی به دست عناصر گروه تروریستی داعش، باعث کاهش شدید آب رودخانه فرات شد. به گزارش پایگاه علمی مذهبی کوثر به نقل از  العالم، تصاویر منتشر شده از رود فرات در مناطق الخالدیه و الحبانیه در استان الانبار بیانگر کاهش بسیار شدید آب رودخانه است. شبکه عراقی سومریه نیوز تأکید کرد که گروه تروریستی داعش قصد دارد از طریق بستن سد رمادی، آب هزاران خانواده را قطع کند و زمینهای کشاورزی که در مجاورت رود فرات قرار دارد نابود کند. "صباح کرحوت" رئیس شورای استان الانبار پیشتر درباره خطر وقوع فاجعه انسانی…

امروز جمعه 28 خرداد 1400
لینک دوستان