پایگاه علمی مذهبی کوثر مرغ دلم زمزمه سر ميدهد   ناله يا فاطمه سر ميدهد در نظر همسر دور از پدر فاطمه پر پر شد در پشت در   پر پر كردن گل ياس را كيست كه چرخاند دستاس را پنجه ی زينب نتواند هنوز فاطمه ای بود و نبود علی  مادر گلهای کبود علی خداوندا قیامت رفت از یاد که پیمان با امامت رفت از یاد  چو امت با امامت قهر کردند  به مینای ولایت زهر کردند حسن بی هم دل و بی هم زبان شد  اسیری همسری نامهربان  شد    مرغ دل یک بام دارد دو هوا     گه مدینه…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک دوستان