پایگاه علمی مذهبی کوثر      زن نمونه و شایسته از دیدگاه قرآن، زنی است با تقوا که آن را در تمامی عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی (روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) مراعات می‌کند. ب

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان