پایگاه علمی مذهبی کوثرشنیدم عاشقی احساس داری شنیدم عطروبوی یاس داری شنیدم یك دل پر درد مولا از این خیل نمك نشناس داری شنیدم غیرتی مانند حیدر به زهرا مادرت حساس داری شنیدم دیده ای خونبار مولا از اعمال و گناه ناس داری شنیدم ذوالفقار مرتضی را برای دشمن خّناس داری شنیدم دوستداران علی را پذیرایی زر و الماس داری شنیدم یادگاری بین خانه ز زهرا مادرت دسداس داری شنیدم جمعه ی روز ظهورت به سر سربند یا عباس داری شاعر: روح الله گائینی kosar20.ir وعده دادند كه فریاد رسی می آید بهر مظلومی ما،دادرسی می آید بگفتند كه در پاسخ هل من ناصر…

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان