پایگاه علمی مذهبی کوثرمشک و سقا(حضرت ابولفضل) مشک  برداشت که سيراب کند دريا را رفت تا تشنگي اش آب کند دريا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه مي خواست که مهتاب کند دريا را تشنه مي خواست ببيند لب او را دريا پس ننوشيد که سيراب کند دريا را کوفه شد علقمه، شق القمري ديگر ديد ماه افتاد که محراب کند دريا را kosar20.ir تا خجالت بکشد سرخ شود چهره آب زخم مي خورد که خوناب کند دريا را ناگهان موج برآمد که رسيد اقيانوس تا در آغوش خودش خواب کند دريا را آب مهريه گل بود و الاّ خورشيد در توان داشت که مرداب کند دريا را کاش روي…

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان