پایگاه علمی مذهبی کوثر ای دل ز ولایت علی شادی کن  / احساس غرور و فخر و آزادی کن با دسته گلی پر از درود و صلوات  / از روز غدیر و شادی اش یادی کن

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان