پایگاه علمی مذهبی کوثر هرچند که من گناهکارم یا رب بر رحمت تو امیدوارم یا رب بر وسعت عفوت چه نگاه اندازم بر کرده خود نظر ندارم یا رب عید سعید فطر مبارک Kosar20.ir خدایا ماه رمضان تمام شد … سرنوشتمان را خیر بنویس ، تقدیری مبارک عید فطر پیشاپیش خجسته

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک دوستان