پایگاه علمی مذهبی کوثر ای در جگـر شیعه شررهای غم تو ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد امـام عسگـری گردیده مسموم به شهر سامره جان داده مظلوم به عالم شرح مظلومیت او ز عمر کوتهش گردیده معلوم ببار ای اشک امشب در عـزایش که رفت از این جهان با قلب مغموم شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد   امشب که زمین و آسمان می گرید از ماتم عسگری (ع) جهان می گرید جا دارد اگر شیعه خون گریه کند چون مهدی صاحب الزمان (عج) می گرید

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان