پایگاه علمی مذهبی کوثر مشک و سقا(حضرت ابولفضل) مشک  برداشت که سيراب کند دريا را رفت تا تشنگي اش آب کند دريا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه مي خواست که مهتاب کند دريا را تشنه مي خواست

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان