پایگاه علمی مذهبی کوثر ای در جگـر شیعه شررهای غم تو ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد امـام عسگـری گردیده مس

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان