پایگاه علمی مذهبی کوثربه گزارش مصاف، پلیس مذهبی عربستان موسوم به "هیأت امر به معروف و نهی از منکر" به تازگی یک مدرسه را مجبور کرده‌ تا رنگ آمیزی «رنگین کمانی» یک دیوار خود را به کلی پاک کنند و یکی از مقامات مدرسه نیز به همین علت زندانی شده است. رنگین‌ کمان نمادی از گروه‌های همجنس‌بازان است. نمادی که پس از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در سرتاسر آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گرفت. به نظر می‌رسد پس از استفاده از این نماد در شبکه‌های اجتماعی بوده است که پلیس عربستان متوجه این موضوع شده است. توجهی که…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان