پایگاه علمی مذهبی کوثرشعری با تمام حروف البفا برای خدا» خیلی جالبه...با تمام حروف الفبا یه مصرع شعر خطاب به خدا گفته. شعر هم خیلی قشنگ و پر معناست (ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم ______________________________ (ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم ______________________________ (پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم ______________________________ (ت) توکل بر شما کردم بسویت التجا کردم ______________________________ (ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم ______________________________ (ج) جوانی را خطا کردم زمهرت امتناع…

امروز یکشنبه 28 شهریور 1400
لینک دوستان