پایگاه علمی مذهبی کوثر یک فعال حقوقی عربستانی، ولیعهد جدید کشورش را از مهمترین عاملان و مسئولان نقض حقوق بشر در عربستان دانست و درباره قدرت گرفتن بیشتر او ابراز نگرانی کرد. علی الدبیسی رییس س

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان