پایگاه علمی مذهبی کوثر سه داستان کوتاه ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ روزى مردم یک شهر  تصميم گرفتند براى بارش باران دعا كنند در روزيكه براى دعا جمع شدند تنها يك پسربچه با خود چتر داشت ، این یعنی ایمان... ○○○○○○○○○○○○○

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان