پایگاه علمی مذهبی کوثر   13 رجب ولادت حضرت علی (ع) ... جمعه بود، و سیزدهم ماه رجب از سال دهم قبل از بعثت. جهان با لحظه حساس تاریخ خود، هنوز ده سال فاصله داشت، باید این لحظه حساس با بعثت رسول خدا تکوین یا

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان