پایگاه علمی مذهبی کوثر اعمال شب اول ماه محرم 1ـ نماز: این شب چند نماز دارد كه یكی از آنها به شرح ذیل است: دو ركعت، كه در هر ركعت بعد از حمد یازده مرتبه سوره‌ توحید خوانده شود. در فضیلت این نماز چنی

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان