پایگاه علمی مذهبی کوثر دستور روحانی در پی سیاست خصمانه آمریکا رییس جمهور با اشاره به تداوم سیاست‌های خصمانه و دخالت نامشروع آمریکا در زمینه حق تقویت قدرت دفاعی ایران، به وزیر دفاع دستور داد که در چارچوب سی

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان