پایگاه علمی مذهبی کوثر گشنیز  در درمان قند خون معجزه می کند بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های مختلف از آن استفاده می کرده است. سبزی گشنیز که به طور معمول و حتی روزانه در آشپزی از آن ا

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان