پایگاه علمی مذهبی کوثرحضر علی بن ابیطالب (ع) از طرف پیغمبر اکرم(ص) مأمور شد به بازار برود و پیراهنی برای پیغمبر بخرد. رفت پیراهنی به دوازده درهم خرید و آورد. رسول اکرم پرسید: "این را به چه مبلغ خریدی؟" _"به دوازده درهم." _"این را چندان دوست ندارم، پیراهنی ارزانتر از این میخواهم، آیا فروشنده حاضر است پس بگیرد؟" _" نمی دانم یا رسول الله." _"برو بیبین حاضرمیشود پس بگیرد یا نه؟" علی(ع) پیراهن را با خود بر داشت و به بازار برگشت. به فروشنده فرمود: "پیغمبر خدا پیراهن ارزانتر از این میخواهد، آیا حاضری پول مارا پس بدهی و این…

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان