پایگاه علمی مذهبی کوثر قیام 15 خرداد ودستگیری امام خمینی ماه محرّم 1342 که مصادف با خرداد بود فرا رسید. امام خمینی این فرصت را برای دعوت مردم به قیام علیه رژیم مستبد شاه غنیمت شمرد. روز عاشورا جمعیت صدهزار نفری

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان