پایگاه علمی مذهبی کوثر حوادث روز نهم محرم61ه.ق(تاسوعای حسینی) در روز نهم محرم (تاسوعای حسینی) شمر بن ذی الجوشن با نامهای كه از عبیداللّه داشت از "نُخیله" ـ كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود ـ با شتاب بیرون آمد و پیش

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان