پایگاه علمی مذهبی کوثر هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به "ســيــنـــه" بي قرار است هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است kosar20

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان