پایگاه علمی مذهبی کوثراز منظر قرآن كريم، انسان به‌زمين نيامده كه در زمين بماند؛ بلكه آمده تا مسير حركت به‌سوی خدا را طی كند و به مقام شايسته خويش كه همان مقام خليفة‌الهی است برسد؛ يعنی مظهر صفات خدا گردد. بی‌گمان شادابی، نشاط و پويايی انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی، مرهون نعمت اميدواری‌اش به آينده است. و آنگاه كه دورنمای آينده از زلال دريافت‌های وحيانی و سخنان معصومان نشأت گرفته باشد، همواره انسان در مسير تكامل و تعامل معقول قدم می‌گذارد و از همين روی «اقتداری مؤمنانه» را در دوران «انتظار» تجربه می‌كند. تجربه‌ای كه…

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان