پایگاه علمی مذهبی کوثر مرکز مبارزه با تشیع درمصر افتتاح شد! تعدادی از فعالان مصری با هدف مبارزه با تشیع و جلوگیری از گسترش آن در میان کشورهای

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان