پایگاه علمی مذهبی کوثراشعاری درمورد مدح حضرت علی ع میلاد مولود گعبه امیرالمومنین ع برشیعیان مبارک باد از خالق دادار بپرسید علی کیست از احمد مختار بپرسید علی کیست جز شخص علی شخص علی را نشناسد از حیدر حرار بپرسید علی کیست شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل از قاتل خونخوار بپرسید علی کیست با دار بلا انس بگیرید و در آن حال از میثم تمار بپرسید علی کیست در غزوه ی بدر و احد و خیبر و احزاب از تیغ شرربار بپرسید علی کیست از نخله ی خرما و در و دشت و بیابان از چاه و شب تار بپرسید علی کیست از حجر و سعید ابن جبیر و ز ابوذر از مالک و…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک دوستان