پایگاه علمی مذهبی کوثر از منظر قرآن كريم، انسان به‌زمين نيامده كه در زمين بماند؛ بلكه آمده تا مسير حركت به‌سوی خدا را طی كند و به مقام شايسته خويش كه همان مقام خليفة‌الهی است برسد؛ يعنی مظهر صفات خدا گردد.

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان