.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثردر دانشگاه جنگ ارتش امریکا مطرح کرد: 10 توصیه موسویان به ارتش آمریکا عضو ارشد تیم پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تاکید کرد: استراتژی ایران هم واردات سوخت بوشهر و راکتور تهران از آمریکا و فرانسه بود. آمریکا مانع تکمیل پروژه نیروگاه بوشهر شد، سوخت راکتور تهران را نداد و فرانسه هم همکاری برای تولید سوخت در فرانسه برای بوشهر را متوقف کرد. آمریکا درب‌های ورود سوخت را بست و ایران را مجبور به تولید داخل کرد. به گزارش ایلنا‏، سیدحسین موسویان در دانشگاه جنگ آمریکا حضور یافته و درباره رابطه ایران و آمریکا…

امروز چهارشنبه 06 مرداد 1400
لینک دوستان