.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر فرزند کار خوبی می‌کند چون آن کار خوب محصول تربیت صحیح والدین بوده خداوند در برزخ آنان را از کار خیر فرزندشان برخوردار می‌سازد و به عذابشان خاتمه می‌دهد.   امام جعفر صادق

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان