.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر پشت پرده خبر تعرض در فرودگاه جده/نقاط ابهام و چند پرسش اساسی آیا این نخستین بار است که اتفاقاتی از این دست درباره اتباع ایرانی در نقاط مختلف دنیا می افتد؟ پاسخ قطعا منفی است. نگاهی به آمار ای

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان