.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر صدای بال و پر جبرئیل می آید شب است و ماه به آغوش ایل می آید لب کویر پس از این ترک نخواهد خورد که ساقی از طرف سلسبیل می آید لباس خاطره را از حریر عشق بدوز حلیمه! نزد تو فردی اصیل می آید نگاه آ

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان