.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثروعده دادند كه فریاد رسی می آید بهر مظلومی ما،دادرسی می آید بگفتند كه در پاسخ هل من ناصر ذوالفقار آید و فریاد رسی می آید بعد از این وعده كه دادند مرا روز ازل همه دم چشم به راهم،جرسی می آید من به حافظ زده ام فال و جوابم آمد غم مخور عاقبت  از راه،كسی می آید با خدا عهد من این است،خدا می داند دست از او نكشم ،تا نفسی می آید شاعر:ابراهیم گایینی شنیدم عاشقی احساس داری شنیدم عطروبوی یاس داری شنیدم یك دل پر درد مولا از این خیل نمك نشناس داری شنیدم غیرتی مانند حیدر به زهرا مادرت حساس داری شنیدم دیده ای…

امروز یکشنبه 28 شهریور 1400
لینک دوستان