.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرمشک و سقا(حضرت ابولفضل) مشک برداشت که سيراب کند دريا را رفت تا تشنگي اش آب کند دريا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه مي خواست که مهتاب کند دريا را تشنه مي خواست ببيند لب او را دريا پس ننوشيد که سيراب کند دريا را کوفه شد علقمه، شق القمري ديگر ديد ماه افتاد که محراب کند دريا را تا خجالت بکشد سرخ شود چهره آب زخم مي خورد که خوناب کند دريا را kosar20.ir   مشک و سقا(حضرت ابولفضل) مشک  برداشت که سيراب کند دريا را رفت تا تشنگي اش آب کند دريا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه مي خواست…

امروز چهارشنبه 06 مرداد 1400
لینک دوستان