.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرمسجد پیرزن, عکس مسجد پیرزن, گوهرشاد, مسجد گوهرشاد چندى پیش در میانه صحن کبیر گوهرشاد، محوطه مربع مستطیلى بود از سنگ، با نرده هاى سنگى که تیرکها و ستونهاش از هم فاصله زیاد داشت. این قسمت میانى به «مسجد پیرزن» معروف بود. مسجد پیرزن افسانه اى دارد شبیه « حجره تنگ پیرزن » در ایوان و کاخ مداین. مسجد پیرزن, عکس مسجد پیرزن, گوهرشاد, مسجد گوهرشاد چندى پیش در میانه صحن کبیر گوهرشاد، محوطه مربع مستطیلى بود از سنگ، با نرده هاى سنگى که تیرکها و ستونهاش از هم فاصله زیاد داشت. این قسمت میانى به «مسجد پیرزن» معروف…

امروز چهارشنبه 06 مرداد 1400
لینک دوستان