.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرعاقبت فتواهایی که به فحشا منجر شد اکنون جای این سوال از مفتی های مقدس ماب وهابی باقی است که اگر قصدتان تبدیل کردن جوامع اسلامی به فاحشه خانه بوده است چرا از ابتدا با هزینه های بسیار کمتری راه کشورهای اروپایی و آمریکایی را در پیش نگرفتید تا حتی بیش از نیازتان به شما عرضه کنند؟ عاقبت فتواهایی که به فحشا منجر شد اکنون جای این سوال از مفتی های مقدس ماب وهابی باقی است که اگر قصدتان تبدیل کردن جوامع اسلامی به فاحشه خانه بوده است چرا از ابتدا با هزینه های بسیار کمتری راه کشورهای اروپایی و آمریکایی را در…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک دوستان