.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرهر موجود سرکش و متمرد از فرمان خداوند متعال از جن و انس که دور از رحمت است و کارش وسوسه خلق است را شیطان می‌گویند. عنوان یاد شده به مناسبت در بسیاری از بابهای فقهی همچون طهارت، صلات، حج و نکاح آمده است. فهرست مندرجات ۱ - تعریف لغوی و اصطلاحی ۲ - ویژگی‌های شیطان ۳ - موارد استحباب استعاذه ۴ - حالات حضور شیطان ۵ - عوامل دوری شیطان ۶ - نام گذاری به اسماء شیطان ۷ - شیطان و سِحر ۸ - فلسفۀ وجودی شیطان ۹ - شیاطین انسی ۱۰ - تسلّط و ولایت شیطان ۱۱ - مراحل نفوذ شیطان ۱۲ - شراب و قمار از اعمال شیطانی ۱۳ - شیطان…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان