.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرشهرستان سرخس، یکی از شهرستان‌های شمال شرق خراسان رضوی است دو شهر سرخس و مزداوند، دو بخش مرکزی و مرزداران و شش دهستان است سرخس در گوشه شمال شرقی ایران، در مجاورت ترکمنستان (شوروی سابق)، تقریباً بین دو نصف النهار۳۰ تا ۶۰ و ۱۵ تا ۶۱ درجه شرقی و بین دو مدار ۳۶ و ۳۶ تا ۴۰ درجه شمالی قرار گرفته است. حد طبیعی منطقه را در جنوب، رودخانه کشف رود و حد شرقی را تجن (از پیوستن رودخانه هریرود و کشف رود) و حدود طبیعی غربی و جنوب غربی را آخرین امتدادهای ارتفاعات کپه داغ مشخص می‌نماید تقسیمات کشوری [ویرایش] شهر سرخس…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان