.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرشرط جدید عربستان برای برخی زائران حج اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشت: زائران پاکستان که قصد سفر حج را دارند باید در فرم مخصوص به حج اعلام کنند که شیعه هستند یا نه. پایگاه خبری انتخاب: زائران پاکستان که قصد سفر حج را دارند باید در فرم مخصوص به حج اعلام کنند که شیعه هستند یا نه. اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشت: این شرایط جدید توسط عربستان ارائه شده است. دولت پاکستان نیز با پذیرش شرایط جدید عربستان، این سئوال را در فرم حج اضافه کرده است: آیا شما شیعه هستید؟ شرط جدید عربستان برای برخی زائران حج اکسپرس…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان