.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرخداوند منتى بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نهاد و به ایشان کوثر عطا کرد و خبر این خیر کثیر، به گفته برخی مفسرین دو نوبت، هم در مکه و هم در مدینه، بر محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) نازل شد. خداوند منتى بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نهاد و به ایشان کوثر عطا کرد و خبر این خیر کثیر، به گفته برخی مفسرین دو نوبت، هم در مکه و هم در مدینه، بر محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) نازل شد. به گزارش موعود مفسرین در تفسیر چیستی «کوثر» معانی و مصادیق متعددی را طرح کرده‌اند: خیر کثیر، نهرى در بهشت، حوض خاص رسول…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان