.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر افسر عراقی تعریف می کرد: یه پسر بچه رو گرفتیم که ازش حرف بکشیم. آوردنش سنگر من. خیلی کم سن و سال بود. بهش گفتم : مگه سن سربازی توی ایران هجده سال تمام نیست؟ سرش رو تکان داد. گفتم : تو که هنوز هجده سالت نشده ! بعد هم مسخره اش کردم و گفتم: شاید به خاطر جنگ امام خمینی کارش به جایی رسیده که دست به دامن شما بچه ها شده و سن سربازی رو کم کرده؟ جوابش خیلی من رو اذیت کرد با لحن فیلسوفانه ای گفت: سن سربازی پایین نیومده سن عاشقی و غیرت پایین اومده.... هدیه به ارواح طیبه شهدا و تعجیل در فرج صلوات

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان