.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر خدا صالح علیه السلام را که از جهت نسبت بر همه آنان برتر و از جهت حلم بهتر و از جهت عقل برگزیده تر از ایشان بود، بر آنان مبعوث کرد. ناسپاسی قوم ثمود و تکرار ت

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان