.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثررا حل هایی برای صرفه جویی تحقیقات تشان می دهد که وجود کم ابی درتمام دنیا یک معضل است درکشور هایی مانند چین وهند این نگرانی بسیار پرنگ تر است زیرا رویکرد فرهنگی این کشور هابه سمت مصرف گرایی است  چند راه حل برا ی صرفه جویی اب= ۱=درواقع وجود شیراب هایی که چکه میکنند یکی از عامل هدر رفتن اب است اینگونه شیر اب ها ممکن است روزانه۲۰گالن اب هدر بدهند بس بهتر است هرچند وقت یکبار انها رادقیق وارسی کنیم و واشرانها راعوض کنیم. ۲=اب هایی که حداقل یکبار موردمصرف قرار میگیرند ولی هنوز برای مصارف دیگر…

امروز شنبه 03 مهر 1400
لینک دوستان