.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرتشنگی امان کودکان حسین را بریده است، صحرای داغ نینوا ، بی آبی و دشمنی حیوان صفت که از هیچ پلیدیی دریغ نمی کند . حسین برادرش  را می خواند. برادرم، عباس برو و برای اهل حرم آب بیاور آب. پاسخ  عباس چیست؟ چه کسی می تواند جز لبیک به خواسته حسین را از زبان او بشنود؟ مَشک را بر می دارد بر پشت اسبش  می نشیند، شمشیر را از نیام بیرون می کشد و به سمت نهر می تازد. کیست که یارای مقابله با یل ام البنین شیر مرد هاشمی عباس بن علی را داشته باشد. سپاه شیطان را می شکافد و پیش می رود و خود را به نهر القمه…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان