.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرپیامبر (ص) در ضمن وصیت خود به علی (ع) فرمود : ای علی ، کسی که زنش را اطاعت کند خدا او را  به رو در آتش دوزخ افکند . حضرت علی (ع) سوال کرد: آن اطاعت چیست؟ آن حضرت فرمود: اجازه دهد او را که به حمام های خارج از منزل یا به مجلس عروسی و عزاداری رود در حالی که  جامه ها و لباس های نازک بپوشد . امام صادق (ع) فرمود: خدا در هر روز و شب فرشته ای دارد که ندا می کند ای بندگان خدا ، دست از معصیت خدا بردارید ، اگر به خاطر چارپایان چرنده و کودکان شیرخوار و پیرمردان پشت خمیده نبود هر آینه عذاب سختی بر…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان