.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر دهه فاطمیه ای کاش فدک این همه اسرار نداشت / ای کاش مدینه در و دیوار نداشتفریاد دل محسن زهرا این بود /  ای کاش در سوخته مسمار نداشتکاش قلبم به قبرش راه داشت / کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان