.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد ، کنار چشمه ای نشست تا آبی بنوشد و خستگی در کند . سنگ زیبایی درون چشمه دید . آن را برداشت و در خورجینش گذاشت و به راهش ادامه داد . در را

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان