.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر تا قلم لب بر مرکب می زند   بوسه بر جا پای زینب می زند می گذارد سر به صحرای جنون    می نگارد نقشی از دریای خون   می کشد آه از نهادی سوخته   وز ضم

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان