.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثربیانات مقام معظم رهبری در مورد ماه شعبان انتظار منتظران مهدی موعود، در درجه اول، انتظار استقرار عدالت است ... درد بزرگ بشریت، امروز همین مساله فقدان عدالت است . همیشه دستگاه های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل های مختلف بر مردم جفا کرده اند; بشریت را زیر فشار قرار داده اند و انسان ها را از حقوق طبیعی خود محروم کرده اند; اما امروز این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و رفع این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد . مساله، مساله طلب عدالت است ...   بیانات مقام معظم رهبری در مورد ماه…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان