.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرای بهشت قرب احمد (ص) فاطمه(س) لیله قدر محمد (ص) فاطمه(س) ای سه شب بی قوت واز قوت تو سیر هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر وحی بی ایثار تو کامل نشد هل اتی بی نان تو نازل نشد مدح تو کی با سخن کامل شود وحی باید بر قلم نازل شود ای که در تصویر انسان زیستی کیستی تو کیستی تو کیستی ای بهشت قرب احمد (ص) فاطمه(س) لیله قدر محمد (ص) فاطمه(س) ای سه شب بی قوت واز قوت تو سیر هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر وحی بی ایثار تو کامل نشد هل اتی بی نان تو نازل نشد مدح تو کی با سخن کامل شود وحی باید بر قلم نازل شود ای که در تصویر…

امروز چهارشنبه 06 مرداد 1400
لینک دوستان