.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر به خاطر جدا نماندن از رفقا .برای اولین بار از سهمیه جانبازیش استفاده کند .مدیرکل بنیاد مربوطه در خواست وی را اینچنین نوشت اختصاص یک قبر از سهمیه جانبازان در مجاورت قطعه شهدا به نام برده بلا مانع است. چنین است آئین مردان بی ادعا .واسلام پایگاه علمی مذهبی کوثر

امروز چهارشنبه 06 مرداد 1400
لینک دوستان