.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر اگر کسی طالب "معرفت" باشد ؛ ودر طلب آن جدیت و خلوص داشته باشد ؛ در و دیـــوار به اذن خـــدا معلمـــش خواهند بود وگــرنه سخن پــیغمبر هم در او اثـــر نخواهــد کرد... (چــنانکه در اب

امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
لینک دوستان